spring

NisJUG >

Kotlin & Spring with Kotlin

27.02.2020 |by drazen | 0 Comments | ,

Prvo okupljanje u 2020. godini počinjemo pričom o Kotlinu. Takođe, imaćemo i jedno bonus predavanje na temu upravljanja vremenom (spojler: nije u pitanju vremenska mašina). 🙂

1. Kotlin & Spring with Kotlin [slajdovi]

U ovoj prezentaciji će nam Nemanja Petrović, senior Java developer, napraviti kratak uvod u programski jezik Kotlin i pokazati praktične primere kako se Kotlin može koristiti u razvoju aplikacija koje koriste Spring framework.

2. (Ne)Upravljanje vremenom [slajdovi]

Ovo nije klasična tehnička prezentacija ali je tema veoma bitna svima nama. Milica Nikolić, psiholog i HR menadžer, će govoriti o postavljanja ciljeva, prioriteta i planova, kao i o “kradljivcima vremena”. Sve u cilju postizanja bolje organizacije, efektivnijeg, efikasnijeg i produktivnijeg rada i većeg zadovoljstva sobom i svojim životom.

Nakon zanimljivih predavanja i diskusije, kao i uvek ćemo organizovati izvlačenje nagrada: besplatne JetBrains licence (IntellijJ IDEA Ultimate i sl.) i karte za jPrime 2020 Java konferenciju koja se održava krajem maja u Sofiji (a sve zahvaljujući našim prijateljima iz bugarskog JUG-a).

Prostor za događaj nam je i ovaj put ljubazno ustupila kompanija Seavus.

Seavus

Seavus® is a software development and consulting company with a proven track-record in providing successful enterprise-wide business solutions. The company has over 900 IT experts worldwide and offers a variety of products and service options, successfully covering the European and US market from several offices in the world. Their expanding portfolio covers: BSS/OSS, CRM, CEM, Business Intelligence solutions, ALM, embedded programming, business and consumer products, mobile and gaming solutions, managed services, as well as custom development, consultancy and resourcing. Seavus portfolio includes over 3.500 customers, among which leading worldwide telecoms and handset manufacturers, organizations from the banking and finance industry, consumer electronics, technology, education, government, health, etc.

 

Dobitnici nagrada su:

Jetbrains licence: Jovan Spasić i Miljana Stamenković

JPrime: Predrag Ristić

Čestitamo! 🙂

KEEP READING

Pričamo o Mock-ovanju, Adobe Java CMS-u i Reaktivnom programiranju u Spring-u

08.11.2018 |by drazen | 0 Comments | , ,

PRIJAVA

Prisustvo ovog događaju je (naravno) besplatno. Prijavite se na sledećem linku: https://goo.gl/forms/S4vSjBybQcvHHfu43.

OPIS PREZENTACIJA

1. Pisanje unit testova uz pomoc biblioteka Mockito, PowerMock i Hamcrest (Igor Georgijev, @igiton) [slides]
Nakon kratkog uvoda i opisa “testing” piramide, biće pokazano kako se importuju biblioteke u projekat i na primeru pokazan primer testa “bez mockovanja” i njegovi nedostaci. Zatim sledi prikaz upotrebe Mockito biblioteke i pisanja unit testa bez anotacija i sa anotacijama, primer lošeg testa zbog ograničenih mogućnosti Mockito biblioteke i prelaz na PowerMock. U okviru prezentacije PowerMock biblioteke biće prikazano mockovanje statičkih, final, private metoda kao i mockovanje konstruktora. Kroz primer se pokazuje i kako Hamcrest olakšava pisanje asserta uz pomoć njegovih argument matcher-a.

2. Adobe Experience Manager – Enterprise Java CMS (Dejan Nikolić, @dnk_decky) [slides]
U okviru predavanja pokušaću da približim jednu nespecifičnu tehnologiju koja se radi u Nišu, uz osvrt kako u praksi funkcionise na klijentskom projektu. Videćemo šta je to AEM. Koji je njegov technology stack. Osvrnućemo se na njegove instance u production-u. Popričaćemo o Backend i frontend tehnologijama. Načinu kako se vrši razvoj kod klijenta. Pomenućemo još neke termine u AEM-u kao što su paketi, monitoring, tipovi UI-a i druge.

3. Reaktivno programiranje sa Spring-om 5 (Dražen Nikolić, @drazennis) [slides]
Već par godina svi pričaju o reaktivnom programiranju. Iako to nije univerzalni pristup, niti rešenje za svaki problem, pruža mogućnost za razvoj asihronih aplikacija koje su “non-blocking”, “event-driven”, koje je moguće skalirati sa malim brojem thread-ova (niti). Spring Framework 5 bazira značajan deo svojih API-ja na Reactive Streams specifikaciji, koristeći Project Reactor. To nam omogućava pisanje koda na deklarativan način (u poređenju sa klasičnim iterativnim pristupom), što rezultira boljem odzivu aplikacija i većoj otpornosti na probleme i greške. U prezentaciji ćemo videti kako možemo primeniti reaktivne funkcionalnosti koje dolaze sa verzijama Spring Framework 5 i Spring Boot 2.

U svakoj od ovih tema, nešto će moći da pronađu svi, od studenata do iskusnijih kolega. Iskoristite priliku i da pitate ono što vas interesuje i prodiskutujete o ovim i drugim temama sa predavačima, ali i sa ostalim članovima grupe na meetup-u.

IDEJA GRUPE
Ideja grupe je formiranje lokalne Java zajednice u cilju deljenja znanja, popularizacija Java development-a, kao i vraćanje zajednici kroz pomaganje mlađim i budućim kolegama. Plan je organizovanje redovnih sastanaka i različitih događaja (u formi radionica, hackaton-a i sl.). Svačije angažovanje, doprinos i pomoć u radu i organizaciji je dobrodošla i potrebna, kako bi grupa bila održiva na duži rok.

Za postizanje tog cilja, potrebno nam je i razumevanje i podrška lokalnih kompanija, koje kroz grupu mogu da se predstave zajednici. U organizaciji ovog meetup-a, pomogla je kompanija Seavus. Nadamo se da ćemo u narednom periodu dobiti podršku i drugih kompanija iz grada.

Seavus

Seavus® is a software development and consulting company with a proven track-record in providing successful enterprise-wide business solutions. The company has over 900 IT experts worldwide and offers a variety of products and service options, successfully covering the European and US market from several offices in the world. Their expanding portfolio covers: BSS/OSS, CRM, CEM, Business Intelligence solutions, ALM, embedded programming, business and consumer products, mobile and gaming solutions, managed services, as well as custom development, consultancy and resourcing. Seavus portfolio includes over 3.500 customers, among which leading worldwide telecoms and handset manufacturers, organizations from the banking and finance industry, consumer electronics, technology, education, government, health, etc.

KEEP READING